Formelle organer

De kommunale eierinteressene som har samordnet seg har avtalefestet representasjon i selskapets styre, men for å koordinere eierskapet og jobbe med felles interesser er det etablert et eiermøte med eget arbeidsutvalg.

Eiermøtet

Kommunene samordner sine interesser i selskapet gjennom eiermøtet. I dette forumet er det kun de samordnede kommunale eierinteressene som er representert (inkludert Vardar og Lier Everk Holding). Statkraft er ikke representert i dette foraet, men inviteres gjerne til møtene fra tid til annen.

I eiermøtet representeres den enkelte eier med en formell representant, samt et avtalt antall observatører som gjenspeiler størrelsen på aksjeposten. Den enkeltes eierandel legges også til grunn i avstemminger.

På eiermøtet behandles saker som senere skal til votering i generalforsamling. Poenget er å samle seg til enighet, og ved behov kan det gjennomføres prøveavstemminger.

Eiermøtet foreslår leder og nestleder til konsernstyret i selskapet og peker ut de øvrige kommunalt oppnevnte styrekandidatene. Det velger også medlemmer til arbeidsutvalget. Møtet behandler ellers forhold som har betydning for kommunenes eierskap, for eksempel utbyttepolitikk og forventninger til selskapets prioriteringer og resultater. Normalt holdes det eiermøter to til tre ganger i året.

Arbeidsutvalget

Det er arbeidsutvalget som foreslår og jobber frem sakene som skal behandles i eiermøtene. Utvalget har også i oppgave å følge opp eiermøtets beslutninger – og fungerer videre som valgkomité for de samordnede kommunale eierinteressene. AU har videre et ansvar for informasjonen rundt kommunenes eierskap, og nettsiden du nå leser er et eksempel på dette arbeidet.

Utvalget er altså en pådriver, i tillegg til å gjennomføre vedtakene som eiermøtet har fattet. Arbeidsutvalget har et eget frittstående sekretariat og knytter til seg rådgivere etter behov for å forberede saker. Budsjettet for arbeidet i AU og sekretariatet fastsettes av eiermøtet årlig.

Etter kommunevalget høsten 2023 består AU av følgende medlemmer og varamedlemmer:

Einar Holmer-Hoven, Lillesand kommune (leder)

Kjell Arne Hermansen, Drammen kommune (nestleder)

Robert Olsen, Vardar (medlem)

Marianne Landås, Tvedestrand kommune (medlem)

Hans Blattmann, Bykle kommune (medlem)

Iren Bogen, Vardar (fast møtende vara)

Torbjørn Klungland, Flekkefjord kommune (fast møtende vara)

Mathias Bernander, Kristiansand kommune (fast møtende vara)

Lina Strandbråten, Drammen kommune (fast møtende vara)

Inger Lise Stulien, Åseral kommune (vara)

Kristin Surlien, Drammen kommune  (vara)

Før du går videre...

Vil vi informere at vi bruker førsteparts og tredjeparts informasjonskapsler samt andre sporingsteknologier fra tredjepartsutgivere for å gi deg den fulle funksjonaliteten til nettstedet vårt, for å tilpasse brukeropplevelsen din, utføre analyser og levere personlig annonsering på våre nettsteder, apper og nyhetsbrev på tvers av internett og via sosiale medieplattformer. Derfor samler vi inn informasjon om brukeren, nettlesermønster og enheten. Du velger selv om du ønsker å akseptere eller avslå dette. Å ikke samtykke eller trekke tilbake samtykke kan ha negativ innvirkning på visse funksjoner og funksjonalitet.

Les mer om vår personvernserklæring her.