Alt fra eiermøte 13. mai

Se opptak av alle presentasjoner og oppsummeringer i Eiermøte 13.5.2024 ved Scandic hotell Sørlandet

Eiermøte 13.5. ble som alle eiermøter dokumentert gjennom opptak som kan lastes ned i ettertid. Klikk her for en samlet oversikt og tilgang til samtlige opptak.

Eiermøtet sluttet seg til arbeidsutvalgets anbefalinger om utbytte etter 2023, valg av ny varamedlem til konsernstyret i Å Energi og avsetning til budsjett for samordning i kommende budsjettperiode. Protokoll fra møte distribueres direkte til eierne.

Til møtet var det på forhånd distribuert et utkast til politisk opprop knyttet til nivået på grunnrenteskatten som ble innført i 2022. Oppropet ble diskutert i eiermøtet og ordfører i den enkelte kommune inviteres til å undertegne dette. Samtidig vil det bli tatt initiativ ovenfor andre kommuner som rundt i landet har betydelige eierposter i vannkraft med tanke på å invitere disse til å slutte opp om oppropet.

Eiermøtet 13.5 diskuterte også føringene fra fusjonsprosessen der de samordnede kommunale eierinteressene i Å Energi i sin samordningsavtalen var enige om at Å Energi i inneværende strategiperiode ikke skal involvere seg i ny vindkraft på land. Senere formuleringer i dokumentet Felles eierstrategi inneholder en variant av disse formuleringene som skaper usikkerhet rundt selskapets faktiske handlingsrom. AU vil fram mot eiermøte i november forberede en sak der de kommunale eierne får anledning til å vurdere en harmonisering av formuleringene.

Vedlegg:
No items found.
Publisert
15
.
May
,
2024