Eiermøte 20. november 2023

Kommende eiermøte arrangeres ved Scandic Sørlandet hotel mandag 20.11 kl 10 - 1530

Program og agenda:

Kl 10:00        Velkommen og framblikk, ved leder av AU

Kl 10:15        Å Energi

 • Status og planer
 • Mulighet for spørsmål og kommentarer

Kl 12:00        Lunsj

Kl. 13:00       Morrow Batteries

 • Presentasjon av selskapet, status og veien videre (ved adm.dir Lars Christian Bacher)
 • Derfor investerer Å Energi i Morrow Batteries. Ved Å Energi
 • Mulighet for spørsmål og kommentarer

Kl 13:30        Mulig bytte av A- og B-aksjer

 • Presentasjon av byttetilbud og aktuell prosess, ved Statkraft
 • Kommentar, ved rådgiver Roy Mersland
 • Mulighet for spørsmål og kommentarer

Kl. 14:15       «Strømprisutvalget»

 • Introduksjon av rapport fra det regjeringsoppnevnte utvalget, ved Jørgen Bjørndalen, DNV
 • Mulighet for spørsmål og kommentarer

Kl.15:30        Møteslutt (eiermøte)

Kl. 15:30       Samling for Agderkommunene

 • Valg av representanter til AU
 • Eventuelt
Publisert
9
.
April
,
2024