Klare råd om aksjebytte

Statkraft tilbyr bytte av B-aksjer mot A-aksjer. Rådgivere anbefaler kommunene å takke nei

I tråd med Aksjonæravtalen i Å Energi har Statkraft fremsatt tilbud til de samordnede kommunale eierne i Å Energi om bytte av B-aksjer mot A-aksjer. Byttetilbudet er 10 B-aksjer mot 11 A-aksjer. Tilbudet ble presentert og kommentert i Eiermøte 20. november. Nå har rådgivere engasjert av Arbeidsutvalget utredet tilbudet, og konkludert med en klar anbefaling om å takke nei til dette.

-Vi begrunner rådet med at Statkraft verdsetter likviditetspremien for lavt. Samtidig advarer vi kommunene mot å bytte bort B-aksjer da det vil frata dem andre strategiske muligheter fremforhandlet i Aksjonæravtalen. Vi anser også risikoen ved å takke nei som lav da det finnes andre muligheter for B-aksjene både nå og i fremtiden, sier professor Roy Mersland og Erik Schwabe i Alpha Corporate i forbindelse med at utredningen distribueres ut til eierne.

Det er kommunene på Agder som avgjør om bytte skal skje. Om 50% av aksjene som eies av samordnede kommunale eierinteresser på Agder ønsker å benytte tilbudet, så kan dette realiseres. Kommunene anmodes om å behandle saken i løpet av vinteren.

Rådgiverne Roy Mersland og Erik Schwabe vil være tilgjengelige via teams mandag 8. januar kl. 12 - 13, og da gjennomgå anbefalingene og kunne svare på eventuelle spørsmål. Kommunedirektører/eierskapsansvarlige, samt representanter og observatører i Eiermøtet er invitert til dette møte via Outlook/kalender. Link til møte kan videreformidles til andre som har interesse av å delta.

Publisert
9
.
April
,
2024