Program for eiermøte 18.-19. mars 2024

74 deltakere er påmeldt og programmet for eiermøte er klart

Program

18. mars – dag 1

Kl. 11.30  Felles lunsj og registering av deltakere

Kl. 12.30 Møtestart. Åpning ved leder av AU

Kl. 12.45 Orientering og presentasjoner fra selskapet

- Innledning v/Maria Moræus Hanssen

- Orientering fra Å Energi v/Steffen Syvertsen

- Resultater, investeringer og verdiutvikling v/Håkon Levy

- Vannkraft og Fornybar forvaltning v/ Jan Erik Eldor og Anders Gaudestad

- Glitre Nett v/Tore Morten Wetterhus

Pause 30 minutter

- Entelios v/ Atle Knudsen

- Å Strøm og Vibb v/Margrethe Smith

- Nye energiløsninger v/ Atle Knudsen

- Skatt og rammebetingelser

Kl. 16.30 Selskapets rammebetingelser, forts.

- Endrede rammebetingelser gir reduserte aksjeverdier for eierkommunene

Innledning ved ordfører Kjell Arne Hermansen, Drammen kommune

Hvordan kan og bør eierkommunene engasjerer seg i arbeidet med selskapets

rammebetingelser? Rundebordsamtaler. Oppsummering i plenum

                                   

Kl. 17.30 Avslutning dag 1.

Kl. 19.00 Middag

19. mars – dag 2

Fra kl. 07.00  Frokost

Kl. 08.30  Introduksjon av dagens program, ved leder av AU

Eierrollen, introduksjon av utvalgte temaer, v/ rådgiver Roy Mersland

o    System for eierstyring i Å Energi

o    Eierrollen

o    Utbyttepolitikk

o    Kapitalisering

o    Rating

o    Strømpriser, skatt og andre emner aktive kommunale eiere bør ha et bevisst forhold til

Rundebordsamtaler tilknyttet temaene

Kl. 10.30 Pause utsjekking av rom

Kl. 11.00  Prosess for revisjon av eierstrategien v/leder av AU

- Aktuelle temaer på neste eiermøte i mai.

- Spørsmål, kommentarer og innspill til AU

Kl. 11.45 Lunsj

Kl. 13.00 Avreise

Påmeldingen til arrangementet er lukket. Kontakt sekretariatet eventuelt å undersøke muligheter for etterpåmelding.

Vedlegg:
No items found.
Publisert
9
.
April
,
2024